Ремонт на монитори за CNC управления или :

Подмяна на стари монитори (монохромни или цветни) с VGA монитори (обикновени, LCD, TFT... - по избор на клиента).

На примера по-долу сме показали подмяна на 14" цветен монитор на FANUC с обикновен VGA монитор (в случая не е вграден все още, защото ще поставим точния размер VGA монитор -14").

... Услуги