Установки за Индукционно загряване с ТВЧ (ток с висока честота),виж видео:  http://youtu.be/r-stmB88WQU.

High frequency Induction Heater

Проекти ...