”МАШИНСЕРВИЗ-М” ЕООД  е основана през 2005г. Предмет на дейността ни са металорежещите машини - ремонт, подръжка, модернизация, подмяна на старите системи за ЦПУ с нови, по-надеждни, което свежда до нула разходите за подръжка на Системите ЦПУ. Работим със Системи за ЦПУ (CNC): Fanuc,Hitachi-Seiki, Siemens, Heidenhain, ЗИТ,ТСУ,ТИКСИ,ЕТА,TSF и др.   Наши екипи са извършвали ремонти и консултации по машинния парк в следните фирми: 

”Чугунолеене” АД Ихтиман, ”Спартак” АД Бургас,”Интерком” ЕООД Дряново, ”Трансвагон” АД Бургас,”ВРЗ-99” АД Септември, ЛВЗ - Русе,  ”ХЕС” АД Ямбол, ”Палфингер-България” АД и др.

 Предлагаме и ремонт на монитори за CNC управления или: Подмяна на стари монитори (монохромни или цветни) с  обикновен VGA монитор (Виж Услуги).

Предлагаме доставка, монтаж и пуск  на ТВЧ машини (виж Проекти) с различни мощности и диаметри на контура (индукционната навивка), с тигел (минипещ) и др.

 Извършваме също доставка, монтаж и пуск на оборудване в хранителната промишленост. Монтираме и пускаме оборудване за HACCP- система за контрол в хранително-вкусовата промишленост.

Монтираме Системи за Видеонаблюдение (с опция Наблюдение през Интернет).

  Заявяваме нашата готовност за сътрудничество - за поддръжка и ремонт на ваши машини, за конструктивни подобрения и модернизация.